„Z sercem dla Afryki. dzieci-dzieciom”

Otrzymaliśmy miłe słowa od pomysłodawców i organizatorów akcji: Szczególne podziękowania i wyrazy wdzięczności za okazane zaufanie, wsparcie i koordynowanie akcji Organizatorzy kierują do Dyrekcji i Kadry Nauczycielskiej Przedszkola Publicznego nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu- Dobrzyniu. Bowiem zdaniem organizatorów z terenu Golubia-Dobrzynia, to dzięki splotowi pewnych okoliczności i dzięki aprobacie dyrekcji i grona pedagogicznego przedszkola akcja przybrała taki charakter. DZIĘKUJEMY!!!

Dyrektor przedszkola dziękuje Paniom Lucynie Baźmirowskiej i szczególnie gorąco p. Agnieszce Zaporowicz, które były odpowiedzialne za koordynowanie tej inicjatywy w imieniu przedszkola.


Comments are closed