Sukces Mai ze Smerfów

Maja Mulcon z grupy Smerfy wzięła udział w zorganizowanym przez Dom Kultury w Golubiu – Dobrzyniu Przeglądzie Twórczości Ludowej „WIELKANOC 2019”. Celem zorganizowanego przeglądu było kultywowanie tradycji wielkanocnych, rozwijanie zdolności twórczych, ale również uwrażliwienie na potrzeby innych, gdyż wykonane przez uczestników prace dostarczone zostały na aukcję, z której dochód przeznaczony będzie na cele charytatywne. Niezmiernie cieszy nas fakt, że Maja za swoją pracę – pięknego wielkanocnego króliczka – otrzymała wyróżnienie. Mai gratulujemy sukcesu i zachęcamy do rozwijania swojego talentu! Aleksandra Ławicka


Comments are closed