,, Najpiękniejsza kartka wielkanocna ” – konkurs rozstrzygnięty

Dnia 17 kwietnia został rozstrzygnięty konkurs plastyczny ,, Najpiękniejsza kartka wielkanocna”, którego organizatorkami były Pani Aleksandra Śliwińska, Agnieszka Zaporowicz i Ewa Dąbrowska. Celem konkursu było propagowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi, pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie tworzenia kartki wielkanocnej, jak i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci. Konkurs przeznaczony był dla wszystkich dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 im. M. Konopnickiej z podziałem na kategorie wiekowe: I kategoria 3-4 latki oraz II kategoria 5-6 latki. Wyłonione Jury miało bardzo trudne zadanie… Prace były przepiękne ciężko było wyłonić zwycięzców. Decydującym elementem w wyborze była samodzielność podczas wykonania pracy . Jury wyłoniło w każdym budynku zwycięzców i za pierwsze trzy miejsca zostały wręczone nagrody i dyplomy. Wszystkie dzieci uczestniczące również otrzymały dyplomy. Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom za tak liczny udział. Przepiękne kartki świąteczne można podziwiać w obu budynkach przedszkola.  Agnieszka Zaporowicz

Comments are closed