Wiosna w Krainie Kodowania

Jak wiadomo marzec jest miesiącem, w którym witamy wiosnę, dlatego zakończyliśmy go wykonując zadania związane z nadejściem tej pory roku. „W marcu jak w garncu” – mówi przysłowie. Zilustrowaliśmy je układając na macie przysłowiowy garnek z symbolami pogody, posługując się przy tym rymowaną instrukcją. Odkrywcy poznali też pierwsze wiosenne kwiaty: krokusy, przebiśniegi, hiacynty. Stworzyli „Zakodowany ogródek”, po  którego ścieżkach poruszał się Ozobot. Ponadto dzieci poznały w tym miesiącu matematyczne znaki: <,>,+, = i nauczyły się układać i odczytywać zapisy działań matematycznych. W przeliczaniu pomogły nam krokusy i przebiśniegi układane w naszych „ogródkach” – dywanikach. Odkrywcy bardzo dobrze opanowali umiejętność pracy w parach. Anna Krzyżek


Comments are closed