Zajęcia popołudniowe w grupie „Kotki”

W dniu dzisiejszym podczas zajęć popołudniowych po raz kolejny uczestniczyliśmy w zajęciach w „Krainie Kodowania”. Celem zajęć było utrwalenie kształtów i nazw figur geometrycznych oraz kolorów. Przedszkolacy układali figury geometryczne na macie według określonego schematu doskonalili koordynację słuchowo-ruchową, rozwijali wyobraźnie oraz umiejętność przeliczania w zakresie 5. Najmłodsi milusińscy doskonale poradzili sobie z tym zadaniem i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Krzeszewska Anna


Comments are closed