Spotkanie z Policjantem w grupie,, Jagódki”

Dnia 08 stycznia 2019 r. w grupie „Jagódki” gościł policjant Pan Łukasz Pietrzak, który przeprowadził dla dzieci pogadankę na temat bezpiecznych zabaw podczas ferii zimowych. Dzieci usłyszały przestrogi mające na celu uświadomienie zagrożeń wynikających z zabaw w miejscach niebezpiecznych/niedozwolonych. Pan policjant opowiedział dzieciom o przykrych skutkach wchodzenia na kruchy lód, zjeżdżania na sankach w pobliżu jezdni i zbiorników wodnych, o niebezpieczeństwach, tzw. kuligu: nie należy doczepiać sanek do samochodów, itp. Przypomniał również o zagrożeniach internetowych. Dzieci z dużym zaciekawieniem wysłuchały wskazówek. Zadawały pytania. W ramach podziękowania wręczyły Panu Łukaszowi album ze swoimi pracami jak i glinianego aniołka na szczęście.

Agnieszka Zaporowicz


Comments are closed