Podziękowanie za „Serce dla Afryki”

Podziękowanie za „Serce dla Afryki”

Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca i woli, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę o wsparcie dla ubogich dzieci z Kamerunu. Postawa wielu z Państwa  przerosła nasze oczekiwania. Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim, bo jak pisaliśmy na plakatach informujących o zbiórce, liczy się każdy choćby ołówek. W zbiórkę włączyło się wiele instytucji i osób prywatnych. W sumie zebrano mnóstwo ołówków, kredek, ostrzynek, gumek szkolnych, zeszytów, papieru, farb, szczoteczek i past do mycia zębów, kilkadziesiąt kilogramów mydła, wiele plecaków. Ponadto inicjatorzy tej akcji zebrali we własnym zakresie lub z innych źródeł wiele rzeczy przydatnych tam na miejscu.   Pragniemy podziękować tym , którzy nas wsparli, a o których piszemy poniżej w przypadkowej kolejności:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie
 • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Lisewie
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wrockach
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu- Dobrzynia
 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku
 • Zespół Szkół w Działyniu
 • Zespół Szkolno- Przedszkolny w Gałczewie
 • Zespół Szkół Miejskich w Golubiu- Dobrzynia
 • Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie
 • Przedszkole Publiczne nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu
 • Urząd Miasta w Golubiu-Dobrzyniu

Ponadto przyjaciołom, rodzinie i znajomym ww. placówek oraz rodziny, która była inicjatorem tego przedsięwzięcia.

 

Comments are closed