Zajęcie koleżeńskie w grupie „Odkrywcy”

Dnia 16.11 w grupie „Odkrywcy” odbyło się otwarte zajęcie koleżeńskie : „Zabawy z liczbą 3 i kodowanie”. Zajęcia takie mają na celu wymianę doświadczeń i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela.
Dzieci rozwijały umiejętności matematyczne, klasyfikowały według podanych warunków, tworzyły skrypt – instrukcję poruszania się po planszy, odkodowały obrazek na macie, a nawet wykonywały zakodowaną gimnastykę. Były bardzo zaangażowane w wykonywanie działań.
Dziękujemy osobom uczestniczącym w zajęciach.

Anna Krzyżek

Comments are closed