Czy kawałek plasteliny utonie?- sprawdzili „Naukowcy”

„Naukowcy” dzięki doświadczeniu z plasteliną zapoznali się z pojęciem „wyporu wody”  Dowiedzieli się też dlaczego wielkie okręty nie toną w morzu.

Wioletta Tykałowska


Comments are closed