Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci

Przedszkole Publiczne nr 2 im. Marii Konopnickiej

uczestniczy w akcji

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci

Termin akcji:

08.10.2018 – 02.11.2018

Zużyty sprzęt można dostarczać do obu naszych budynków. Jednak sprzęt wielkogabarytowy tylko na ul.Sienkiewicza 6. Co wchodzi w zakres elektrośmieci można przeczytać tutaj.

Za zebrane sprzęty otrzymamy nagrody w postaci materiałów biurowych (przydatne również do prac plastycznych) lub sprzętu sportowego.

Zapraszamy instytucje i zakłady pracy do pomocy w zbiórce sprzętu. Firma wystawia protokół zdawczo-odbiorczy.


Comments are closed