„CZYTAMY PRZEDSZKOLAKOM”

Od marca do czerwca 2018 roku uczniowie Gimnazjum im. I. Działyńskiego w Golubiu – Dobrzyniu realizowali w naszym przedszkolu projekt edukacyjny pod tytułem „Czytamy przedszkolakom”. Koordynatorem projektu i opiekunem młodzieży gimnazjalnej była pani Aleksandra Ławicka. Celem podjętej przez gimnazjalistów inicjatywy było pobudzanie i pogłębianie motywacji dzieci w wieku przedszkolnym do rozwijania zainteresowań literaturą, kształcenie nawyków czytelniczych i rozbudzanie dziecięcej wyobraźni.

Projekt realizowany był w trzech grupach przedszkolnych: „Kotkach”, „Smerfach” i „Jagódkach”.

Przez trzy miesiące uczniowie miejskiego gimnazjum przychodzili na zajęcia do przedszkola i czytali dzieciom ciekawe pozycje z zakresu literatury dziecięcej. Spotkania te kończyły się krótką pogadanką z przedszkolakami, które mówiły o swoich spostrzeżeniach wrażeniach związanych z tematem przeczytanego utworu. Dzieci chętnie uczestniczyły w tych zajęciach, z zaciekawieniem słuchały czytających im starszych kolegów i koleżanek.

Cała inicjatywa zakończyła się imprezą sportową zorganizowaną przez uczniów gimnazjum w sali gimnastycznej szkoły. Były rozgrywki sportowe i tańce, a po skończonej zabawie słodki poczęstunek. Wszyscy bawili się doskonale, co widać na złączonych poniżej zdjęciach.

Aleksandra Ławicka

 

Comments are closed