UWAGA !!!

W wakacje 2018 ruszają prace remontowe w Przedszkolu Publicznym nr 2 im. Marii Konopnickiej.

W budynku przy  ul. Sienkiewicza 6 będą prowadzone szeroko zakrojone prace związane z termomodernizacją całego budynku, wymianą instalacji grzewczej, itp. Prace wymagają wyłączenia na okres wakacji tego budynku , w tym kuchni przedszkolnej, z użytku.

W związku z powyższym organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem przedszkola na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. poz. 649) w § 12 ust. 1. )podjął decyzję i informuje , że Przedszkole Publiczne nr 2 im. Marii Konopnickiej będzie pełnić dyżur wakacyjny w LIPCU I W SIERPNIU 2018 w budynku na ul. Szkolnej 37    

U nauczycieli grup można będzie zapisywać dzieci na dyżur do 20 czerwca 2018. Przypominamy, że zgodnie z zapisami w statucie przedszkola  w okresie wakacyjnym zapewniamy opiekę dzieciom rodziców pracujących w tym okresie. W sekretariacie przedszkola lub w biurze intendenta należy pobrać wakacyjne umowy.

Comments are closed