Zabawy na stadionie

Podczas ferii, podobnie jak w minionych latach dzieci uczęszczające w tym czasie do przedszkola, odpowiedziały na zaproszenie dyrektora oraz pracowników OSiRu w Golubiu-Dobrzyniu  i skorzystały z zabaw i atrakcji przygotowanych przez tę placówkę na hali sportowej. W imieniu dzieci bardzo serdecznie dziękujemy.


Comments are closed