Bajka w grupie „Biedronki”

Do grupy „Biedronek” zawitał‚a babcia Stefanii, która przeczytał‚a dzieciom bajkę™ pt. ,,Basia i przedszkole” Zofii Staneckiej i Marianna Oklejaka. Dzieci z uwagą… wysł‚uchał‚y treś›ci bajki o przygodach zabawnej i mą…drej dziewczynki, ale nie idealnie grzecznej. Jest to jedna z wielu ksiąźek serii o przygodach Basi, bardzo atrakcyjna i wartoś›ciowa, treść jest bliska i zrozumiał‚a dla dziecka. Biedronki otrzymał‚y sł‚odkie podarunki, wrę™czone przez koleżankę™ Stefanię™. Dzię™kujemy babci za poś›wię™cony dzieciom czas.

Aleksandra Śšliwiń„ska

Comments are closed