O Polsce raz jeszcze

30 listopada dzieci   z naszego przedszkola miały okazję utrwalić wiadomości ważne dla każdego Polaka, także tego najmniejszego. Uczestniczyły w programie edukacyjnym „Polska moja Ojczyzna”. Okazało się, że przedszkolacy całkiem dobrze znają narodowe symbole, poradziły sobie również z innymi zadaniami z zakresu wiedzy o naszym kraju. Wielu zna  wiersz Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. Przedszkolacy otrzymali dyplomy za aktywny udział w tym wydarzeniu świadczący, że zasługują na miano małego patrioty.

Comments are closed