I nagroda w „Jesiennych Barwach”

I nagroda

w

„Jesiennych Barwach”

Z radością chcemy poinformować o sukcesie Leny Udzińskiej , która zdobyła I miejsce w konkursie plastycznym „Jesienne Barwy” 

organizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wrockach.

Wioletta Tykałowska

Praca Lenki powstała pod okiem p. Wioletki Tykałowskiej. Cieszymy się i gratulujemy.

Comments are closed