W grupie „SMERFY” Policja uczy zasad bezpieczeństwa

18.09. 2017 r.  grupę  „ SMERFY” odwiedziła Pani policjantka z Komendy Powiatowej w Golubiu- Dobrzyniu st. aspirant Katarzyna Wilangowska. Pani Policjantka przeprowadziła prelekcję na temat bezpieczeństwa, której celem było kształtowanie prawidłowych zachowań oraz postaw wśród przedszkolaków. Dzieci zapoznały się z zasadami bezpiecznego poruszania się podczas przechodzenia przez jezdnię oraz zostały  uświadomione o konieczności jeżdżenia w fotelikach  z zapiętymi pasami. Dzięki takim spotkaniom, dzieci będą darzyły policję zaufaniem, do której zawsze mogą zwrócić się o pomoc.

Agnieszka Zaporowicz

Comments are closed