„Żabki” w PSP

16 maja „Żabki” wybrały się z wizytą do PSP w Golubiu – Dobrzyniu. Z uwagą słuchały o czym opowiadał im p. Marcin Capar.  Zachwycone tym co obejrzały, zachęcone tym co usłyszały, jak również kierowane wcześniejszą i naturalną fascynacją strażakami, która zwykle towarzyszy dzieciom w tym wieku, niemal wszystkie zadeklarowały chęć wstąpienia w szeregi straży w przyszłości. Bardzo dziękujemy p. Marcinowi jak również jego kolegom, a przede wszystkim komendantowi PSP – p. Pawłowi Warlikowskiemu za to, że nigdy nie odmawiają nam możliwości zwiedzania ich miejsca pracy i że dzielą się widzą. Ufamy,że wszystko to wpłynie na bezpieczne zachowania dzieci w różnych , życiowych sytuacjach.

Comments are closed