XIII Przedszkolny Przegląd Poezji Dziecięcej za nami

W dniu 21 kwietnia 2017 r. w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu odbył się XIII Przedszkolny Przegląd Poezji Dziecięcej „Mój ulubiony wiersz”. Organizatorem było nasze przedszkole, przygotowały je Panie nauczycielki: Marzena Jabłońska, oraz Wanda Buczkowska.

W przeglądzie wzięło udział 57 uczestników oprócz dzieci z naszego przedszkola wzięły udział również dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli oraz oddziałów „0” Szkół Podstawowych z: Golubia-Dobrzynia, Kowalewa Pomorskiego, Działynia, Wrock  i Ostrowitego Golubskiego.

Dzieci niezwykle pięknie recytowały wiersze. Poziom tegorocznych prezentacji był bardzo wysoki. Dla wszystkich małych artystów  czekały nagrody w postaci dyplomów oraz książek.

Całość prezentacji oceniało szanowne Jury w składzie: Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu Pani Barbara Wasiluk przewodnicząca, Pani Sylwia Dombrowska z Domu Kultury oraz  Pani Agata Zielińska członek Rady Rodziców. Po burzliwych obradach Jury przyznało pięć wyróżnień dla:

 – Zuzanny Sipak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu, 

– Antoniny Jankowskiej z Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu, 

– Dagmary Rafińskiej z  Przedszkola Publicznego Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu,

– Hanny Wesołowskiej z Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu,

– Marcina Węglerskiego z Gminnego Przedszkola we Wrockach.
  Serdecznie dziękujemy wszystkim małym artystom za tak piękne recytacje wierszy. Opiekunom, nauczycielom i Rodzicom dziękujemy za przygotowanie dzieci.

Comments are closed