Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego Nr 2  im. Marii Konopnickiej w Golubiu – Dobrzyniu.

Uzasadnienie o unieważnieniu przetargu znajduje się w panelu bocznym.

Comments are closed