Polska -nasza Ojczyzna

  Zawsze staramy się przybliżać dzieciom wszystko to, co związane jest z naszą Ojczyzną. Jest pożądane, by dziecko kończące edukację przedszkolną wymieniło nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznało symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazwało wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach. 100 lecie Niepodległości Polski w szczególny sposób obliguje nas dorosłych, by uczyć dzieci nazywania i rozpoznawania wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych oraz szacunek do Ojczyzny. W tym miejscu chcemy prezentować niektóre nasze działania w tym zakresie lub pomocne materiały, mogące pomóc dzieciom  zrozumieć niektóre zagadnienia.