XVI Naukowcy

To kolejna  grupa dzieci sześcioletnich. Są to dzieci, które również w następnym
roku szkolnym pójdą do pierwszej klasy. Nacisk zostanie położony na zajęcia
sprzyjające osiągnięciu przez dzieci dojrzałości szkolnej , przygotowujące ich do
podjęcia nauki w szkole . Ten oddział prowadzić będzie:

mgr Maria Jakubowska

mgr Wioletta Tykałowska

mgr Aleksandra Ławicka