XII Podróżnicy

To grupa dzieci pięcio i sześcioletnich. Praca w grupie przebiega na dwóch poziomach. Zajęcia są dostosowane do możliwości dzieci. Nacisk zostanie położony na zajęcia sprzyjające osiągnięciu przez dzieci dojrzałości szkolnej , przygotowujące ich do podjęcia nauki w szkole. W tym oddziale pracować z dziećmi będą:

mgr Aleksandra Mirowska

mgr Judyta Włodarczyk