VII Żabki

W tej grupie są również dzieci czteroletnie, uczęszczające do przedszkola drugi rok szkolny. Działania nauczycieli będą zmierzać do usprawniania funkcji wzrokowych, słuchowych, rozwoju fizycznego i emocjonalnego będą ukierunkowane na wszechstronny rozwój dzieci, zgodnie z ich potencjałem i możliwościami.
W tym oddziale pracować będzie:
mgr Karolina Pytel

mgr Milena Kwiatkowska Chełmińska

Marta Wolska