Ochrona danych

Inspektor ochrony danych  – Przemysław Kuczkowski

Kontakt:       iod.przedszkole@golub-dobrzyn.pl