Nasze grupy

  1. Krasnale

Do grupy „Krasnali” uczęszczają 3-latki. W tej grupie kładzie się największy nacisk na zajęcia adaptacyjne i integracyjne. Dzieci uczą się wielu czynności samoobsługowych, uczą się wspólnych zabaw, poznają reguły życia w grupie. Poznają zasady zgodnej i bezpiecznej zabawy. Zwyczajem w naszym przedszkolu jest to, iż „maluchy” do końca ferii zimowych odpoczywają po drugim śniadaniu. Po zimowej przerwie ten czas, wykorzystuje się na czytanie bajek, zabawy dydaktyczne, muzyczno-ruchowe, spacery w promieniach wiosennego słońca czy zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Dzieci w ciągu całego dnia przebywają pod opieką dwóch osób – nauczycielki i pomocy wychowawczej.
W tym roku w tym oddziale pracować będą :
mgr Anna Krzyżek
mgr Bożena Kalinowska

2. Pszczółki

Jest to oddział dzieci trzyletnich, które pierwszy raz przyszły w tym roku do przedszkola. Dzieci uczą się wielu nowych czynności , uczestniczą w wielu zajęciach integracyjnych. Nabywają nową wiedzę, rozwijają mowę i logiczne myślenie oraz uczestniczą w różnorodnych zabawach rozwijających sprawność motoryczną, ruchową, itp. .
W tej grupie pracować będzie:
mgr Wanda Małgorzata Buczkowska

mgr Bożena Kalinowska

3. Kotki

To grupa dzieci trzyletnich. Duży nacisk w pracy zostanie położony na adaptację dzieci do nowych warunków. Dzieci będą doskonalić własne umiejętności oraz zdobywać nowe. Z uwagi na dużą potrzebę ruchu będą uczestniczyły w wielu zajęciach rozwijających sprawność fizyczną,  doskonalić koordynację ruchową poprzez udział w zabawach i zajęciach umuzykalniających, o charakterze tanecznym. Wiele zabaw będzie ukierunkowanych na rozwój mowy tych przedszkolaków.

Grupę będą prowadzi:

mgr Aleksandra Ławicka

4. Biedronki

W tej grupie są dzieci 4 letnie. W dalszym ciągu prowadzi się wiele zajęć integracyjnych, utrwala się te czynności, wiadomości, których nauczyły się w młodszej grupie. Utrwalają zdobytą wiedzę, ćwiczą mowę i logiczne myślenie. Dzieci rozwijają wiele nowych umiejętności, między innymi, od drugiego półrocza dbając o swoją sprawność fizyczną, nabywają samodzielność w sprawnym rozbieraniu i ubieraniu się, gdyż przebierają się w stroje gimnastyczne do ćwiczeń.
W tym oddziale pracować będzie:

mgr Karolina Romanowska

mgr Jolanta Słomczewska

5. Papugi

Grupa „Papugi” jest oddziałem dzieci czteroletnich. Jest nieliczną grupą z uwagi na to, że zajmuje najmniejszą salę przedszkolną na ul. Sienkiewicza. Za zgodą organu prowadzącego można było utworzyć ten dodatkowy oddział, ale mając na uwadze komfort pracy i dobro dzieci, liczy on zaledwie 18 osób. Działania nauczycieli będą ukierunkowane na ogólny, wszechstronny rozwój dzieci oraz  rozwijanie umiejętności społecznych. W tym oddziale pracować będą:

Ewa Zielińska

Marta Wolska

6. Smerfy

To dzieci czteroletnie nadal potrzebujące wiele ruchu, swobody oczywiście pod czujnym okiem dorosłych opiekunów. O wszechstronny rozwój naszych młodszych przedszkolaków w tej grupie oraz o ich bezpieczeństwo troszczyć się będą:

mgr Marzena Jabłońska

Kamila Dołęgowska

7. Motyle

To grupa dzieci 5-cio letnich. Działania nauczycieli będą zmierzać do usprawniania funkcji wzrokowych, słuchowych, rozwoju fizycznego i emocjonalnego będą ukierunkowane na jak najlepszy, wszechstronny rozwój dzieci. W grupie realizuje się zajęcia wg. wybranych przez radę pedagogiczną programów oraz opracowywanych miesięcznych planów pracy.
Grupę prowadzić będzie:
mgr Judyta Włodarczyk

Kamila Dołęgowska

8. Żabki

W tej grupie są również dzieci czteroletnie- pięcioletnie, uczęszczające do przedszkola drugi rok szkolny. Działania nauczycieli będą zmierzać do usprawniania funkcji wzrokowych, słuchowych, rozwoju fizycznego i emocjonalnego będą ukierunkowane na wszechstronny rozwój dzieci, zgodnie z ich potencjałem i możliwościami.
W tym oddziale pracować będzie:

mgr Karolina Adamczyk

Marta Wolska

9. Sowy

To grupa dzieci cztero- pięcioletnich. Dzieci będą doskonalić własne umiejętności oraz zdobywać nowe. Z uwagi na dużą potrzebę ruchu będą uczestniczyły w wielu zajęciach rozwijających sprawność fizyczną,  doskonalić koordynację ruchową poprzez udział w zabawach i zajęciach umuzykalniających, o charakterze tanecznym. Wiele zabaw będzie ukierunkowanych na rozwój mowy tych przedszkolaków oraz całego systemu percepcyjno-motorycznego.

Grupę tę prowadzą

mgr Katarzyna Kamińska
mgr Jolanta Słomczewska

10. Jagódki

To grupa dzieci pięcioletnich. Dzieci będą doskonalić dotychczas nabyte umiejętności oraz zdobywać nowe. Z uwagi na dużą potrzebę ruchu będą uczestniczyły w wielu zajęciach rozwijających sprawność fizyczną,  doskonalić koordynację ruchową poprzez udział w zabawach i zajęciach umuzykalniających, o charakterze tanecznym. Wiele zabaw będzie ukierunkowanych na rozwój mowy tych przedszkolaków oraz całego systemu percepcyjno-motorycznego.

Grupę będą prowadziły:

mgr Iwona Trejderowska

mgr Beata Fydryszewska

11. Podróżnicy

To grupa dzieci pięcioletnich. Praca w tej grupie zostanie skupiona na zajęciach sprzyjających rozwojowi systemu percepcyjno- motorycznego. Dzieci będą w dalszym ciągu doskonalić koncentrację, pamięć i myślenie. W tym oddziale pracować z dziećmi będą:

Dorota Kamińska

mgr Bożena Kalinowska

12. Odkrywcy

To grupa dzieci pięcio- sześcioletnich. Praca będzie przebiegała na dwóch poziomach. Są to dzieci, z których część w następnym roku szkolnym pójdzie do pierwszej klasy, a część będzie kontynuować przygodą w tzw. „zerówce”. Zajęcia będą tak przebiegały by przygotować sześciolatki do osiągnięciu dojrzałości szkolnej, by były gotowe do podjęcia nauki w szkole . Pięciolatki natomiast będą miały zadania dostosowane do ich możliwości percepcyjnych. W tej grupie pracować będą:

mgr Aleksandra Mirowska

mgr Małgorzata Miler

13. Myszki

Jest to grupa dzieci sześcioletnich, kontynuujących swoją przygodę z przedszkolem już kolejny rok. Dzieci wspólnie się bawią, uczą, spędzają ze sobą czas. Doskonalą swoje umiejętności oraz przyswajają nowe wiersze, piosenki, tańce, wiedzę o otaczającym świecie społeczno-przyrodniczym. Doskonalą umiejętności niezbędne w pierwszej klasie, do której pójdą już za rok. Nad prawidłowym przebiegiem procesu wychowawczo-dydaktycznego w tej grupie czuwać będą:

mgr Wioletta Tykałowska

mgr Hanna Stanick

14. Misie

To grupa dzieci sześcioletnich letnich. W dalszym ciągu dzieci będą uczestniczyły w ogólnorozwojowych zabawach i zajęciach. Praca będzie ukierunkowana na wszechstronny rozwój zgodny z potencjałem i możliwościami dzieci oraz w celu najlepszego przygotowania przedszkolaków do podjęcia nauki w pierwszej klasie.

Za rozwój i opiekę nad tą grupą odpowiedzialne będą:

mgr Aleksandra Śliwińska

Ewa Dąbrowska

15. Wędrowcy

Ta grupa jest grupą dzieci sześcioletnich. Są to dzieci, które w następnym
roku szkolnym pójdą do pierwszej klasy. Nacisk zostanie położony na zajęcia
sprzyjające osiągnięciu przez dzieci dojrzałości szkolnej , przygotowujące ich do podjęcia nauki w szkole . W tym oddziale pracować z dziećmi będą:

mgr Barbara Jagielska

mgr Beata Fydryszewska

16. Naukowcy

To kolejna  grupa dzieci sześcioletnich. Są to dzieci, które również w następnym roku szkolnym pójdą do pierwszej klasy. Nacisk zostanie położony na zajęcia sprzyjające osiągnięciu przez dzieci dojrzałości szkolnej , przygotowujące ich do podjęcia nauki w szkole . Ten oddział prowadzić będzie:

mgr Agnieszka Zaporowicz

mgr Katarzyna Andrykowska