Inne płatności 2019/2020

Aktualne składki, kwoty i terminy za rok szkolny 2019/2020
zostaną podane na początku września, po ustaleniu szczegółów z Radą Rodziców oraz po zebraniach grupowych
Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków jest nieobowiązkowe, ale możliwe. Wszelkie informacje dotyczące ubezpieczenia grupowego zostaną podane  jak najszybciej na początku roku szkolnego, na zebraniach grupowych i na naszej stronie.

Składka na Radę Rodziców w kwocie ustalonej na zebraniach grupowych oraz zebraniu ogólnym będzie uiszczana miesięcznie

Katecheza bezpłatnie

Zajęcia z katechezy prowadzone są w najstarszych grupach w przedszkolu.  Odbywają się one na życzenie rodziców i po wypełnieniu oświadczeń przez nich.
Pozostałe zajęcia dodatkowe (rytmika, język angielski, zajęcia logopedyczne ) również odbywać się będą bezpłatnie w ustalonych terminach.