Inne płatności 2017/2018

Aktualne składki, kwoty i terminy za rok szkolny 2018/2019
zostaną podane na początku września, po ustaleniu szczegółów z Radą Rodziców oraz po zebraniach grupowych
Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków prosimy wpłacać jak najszybciej na początku roku szkolnego

Składka na Radę Rodziców w kwocie ustalonej na zebraniach grupowych oraz zebraniu ogólnym będzie uiszczana miesięcznie

Katecheza bezpłatnie

Zajęcia z katechezy prowadzone są w najstarszych grupach w przedszkolu.  Odbywają się one na życzenie rodziców i po wypełnieniu oświadczeń przez nich.
Pozostałe zajęcia dodatkowe (rytmika, język angielski, zajęcia logopedyczne ) również odbywać się będą bezpłatnie w ustalonych terminach.